Privacybeleid

 • Zelf uw pakketten ophalen
 • Telefoontijden en bereikbaarheid
 • Een bezoek aan de winkel
 • Algemene voorwaarden
 • Privacybeleid

  [Updated 10/03/2021]

  Privacy Statement
  We hechten veel waarde aan dat onze diensten transparant, persoonlijk en betrouwbaar zijn. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld.

  In dit privacy statement beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website kunt u altijd de meest actuele privacy statement vinden.

  Wat zijn persoonsgegevens?
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon herleidbaar is.

  Over ons
  Motorcycles United B.V. (hierna “Motorcycles United”), Beckerweg 1, (9731 AW) Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66291887, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

  Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doeleinden. Wij ontvangen bijvoorbeeld persoonsgegevens van u, omdat u een of meerdere producten bij ons heeft gekocht of wilt kopen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u als klant niet kunnen helpen als we deze gegevens niet van u verwerken. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij marketingactiviteiten uitvoeren. Deze verwerking doen we bijvoorbeeld vanwege ons gerechtvaardigde belang om marketingactiviteiten uit te voeren. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

  1. Om bestellingen via onze website te kunnen verwerken

  Zodra u een bestelling heeft geplaatst, verwerken wij gegevens zoals: voor- en achternaam, geboortegegevens (optioneel, dit helpt ons uw identiteit te verifiëren als u uw rechten wilt uitoefenen), adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, (indien van toepassing btw-nummer). Heeft u een persoonlijk account, dan worden de gegevens (ook) in uw account opgeslagen. We slaan ook informatie over eerdere bestellingen en/ of annuleringen op in uw account. Zo kunnen wij u sneller helpen. Zodra u een bestelling plaatst, wijzigt of annuleert, ontvangt u van ons altijd een bevestiging per e-mail. Betalingen worden gedaan via onze betalingsprovider Mollie (Mollie is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Zie de website van Mollie voor meer informatie). Wij verwerken geen financiële gegevens, behalve dat een betaling succesvol is verwerkt voor een specifieke bestelling. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

  1. Om uw persoonlijke account aan te maken en te onderhouden

  U kunt een account aanmaken om volledig gebruik te maken van onze website. Uw account bevat persoonsgegevens, zoals uw naam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en eerdere bestellingen. De persoonsgegevens die u via uw profiel opgeeft, kunt u natuurlijk altijd aanpassen. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

  1. Voor klantenservice: afhandeling van vragen / opmerkingen / klachten

  U kunt met ons bellen, e-mailen, tweeten, facebooken en chatten. Om ervoor te zorgen dat we u direct kunnen helpen, maken we gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn in ons klantrelatiesysteem, waaronder uw contactgegevens en aankoopgeschiedenis, et cetera. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en / of ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

  1. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

  We benaderen u voor klantonderzoeken om bijvoorbeeld uw tevredenheid te meten. Uw feedback en (online) klantgedrag zijn voor ons erg waardevol om onze dienstverlening te kunnen leveren. We geven u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor dergelijke klantenonderzoeken door een e-mail te sturen naar: [email protected]. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte bedrijfsvoering (artikel 6 (1) f AVG).

  We verwerken ook gegevens van u die u indirect aan ons verstrekt. Onze website gebruikt cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn nodig voor het gebruik van de website. Het betreft de volgende gegevens:

  • Locatie gegevens
  • IP-adres of app-ID's
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Website taal

  De gegevens uit de analytische en marketingcookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces opgeeft. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring. De wettelijke basis is toestemming, die u geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

  1. Verzenden van aanbiedingen, nieuws en acties per e-mail

  U kunt zich via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt alleen marketingberichten van ons als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of als u producten / diensten bij ons heeft afgenomen en niet heeft aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

  Als u geen persoonlijk account heeft, ontvangt u onze generieke aanbiedingen. Indien u wel een persoonlijk account heeft, kunnen wij u een persoonlijke nieuwsbrief sturen op basis van bijvoorbeeld uw eerdere bestellingen, voorkeuren en / of woonplaats.

  Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven doe je als volgt: via de e-mail zelf door op "uitschrijven" te klikken of door een e-mail te sturen naar [email protected] met dit verzoek. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) f AVG).

  1. Ter ondersteuning van onze marketingcommunicatiecampagnes

  Wij helpen u graag met de juiste producten voor uw project, bijvoorbeeld per e-mail. We delen ons aanbod ook graag op Facebook. We adverteren ook met behulp van Google Ads. Zo kunnen we uw gegevens gebruiken om nuttige advertenties te laten zien. Om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien wanneer u sociale media of andere websites en apps bezoekt, kunnen we uw e-mailadres of andere identificerende informatie zoals cookies koppelen aan Facebook of Google Ads.

  Via Facebook Custom Audiences (of "custom audiences") kunnen we advertenties op Facebook op onze eigen klanten richten. Facebook zal deze bewerking [de hashing] op zijn servers ongedaan maken en de bijbehorende Facebook-accountinformatie zoeken. Facebook kan zo de gevraagde advertentie op uw persoonlijke profiel weergeven. Voor deze verwerkingen hebben wij een (verwerkers) overeenkomst gesloten met Facebook en Google.

  We verwerken ook enige gegevens zonder dat u het direct merkt. Bijvoorbeeld als u onze elektronische (nieuws) brieven leest. We verzamelen deze gegevens door middel van e-mailpixels. We verzamelen deze gegevens alleen als we uw toestemming hebben gekregen (deze toestemming kunt u altijd eenvoudig intrekken door ons een e-mail te sturen). Voor het gebruik van e-mailpixels in onze elektronische (nieuws) brieven vragen wij uw toestemming. Met behulp van de e-mailpixels weten we of en wanneer een e-mail is geopend en op welke links in de e-mail zijn gebruikt. Op basis hiervan kunnen we u een meer gepersonaliseerde selectie van nieuws en / of aanbiedingen toesturen en deze afstemmen op uw interesses.

  We gebruiken een e-mailpixel bij onze nieuwsbrieven en aanbiedingen om informatie over uw lees- en klikgedrag te verzamelen. Uit deze informatie kunnen wij uw interesses afleiden. Hierdoor kan de inhoud van nieuwsbrieven en aanbiedingen worden afgestemd op uw interesses. U ontvangt dan gepersonaliseerde nieuwsbrieven en aanbiedingen. Als u niet wilt dat wij een e-mailpixel gebruiken, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar [email protected]. In dat geval ontvangt u geen gepersonaliseerde nieuwsbrieven en / of aanbiedingen meer.

  Wilt u niet dat wij u via een e-mailpixel, Facebook of Google aanbiedingen op maat laten zien, dan is dat geen probleem! Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected], dan zorgen wij ervoor dat je geen advertenties van ons meer ziet op Social Media. De wettelijke basis is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) en toestemming, die u geeft via onze cookie-banner en wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

  Met wie delen we uw gegevens?
  In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan derden partijen. Bijvoorbeeld verwerkers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken. Maar ook aan onze betalingsprovider. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen.

  Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens, mogen uw gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

  Gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. In sommige gevallen zijn wij mogelijk wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan overheidsinstanties. In alle gevallen delen we alleen strikt noodzakelijke gegevens. Verder kunnen we uw gegevens delen met:

  1. externe magazijnleveranciers

  We delen uw bestelgegevens met het betreffende magazijn, waaronder voornamelijk naam, e-mailadres, telefoonnummer, tijd, aantal personen, bestelnummer en het soort artikelen.

  1. websitebezoekers wanneer we uw recensie(s) delen

  We vragen je om een ​​recensie achter te laten op onze website om andere klanten te helpen de juiste items voor het juiste project te vinden. Door een recensie aan een item toe te voegen, delen we uw: (bijnaam) naam en recensie. Na het plaatsen is de recensie openbaar. Gebruik a.u.b. een bijnaam en niet uw echte naam als u uw echte naam liever niet op onze website wilt zien.

  1. dienstverleners

  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden voor ons op als verwerkers. Dit omvat de partij die onze website host, leveranciers die ons helpen met marketingactiviteiten (zoals Facebook) en leveranciers die ons helpen bij het verzenden van orderbevestigingen.

  Derden die voor ons als verwerker optreden, hebben met ons een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer staat dat zij uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en de gegevens passend beveiligen en vertrouwelijk behandelen. [In specifieke gevallen kunnen we ook order- en financiële informatie (die persoonsgegevens zouden kunnen bevatten) binnen onze groep delen voor administratieve doeleinden.

  Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding.

  We bewaren uw gegevens in ieder geval zolang uw account actief blijft, tenzij u ons vraagt ​​om gegevens of uw account te verwijderen via [email protected]. U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien en / of wijzigen in uw eigen account.

  Hoe we uw gegevens beschermen?
  Op grond van artikel 32 van de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies en/of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  Veiligheid
  We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons) gegevens die je bij het verzenden op de website invoert versleuteld en worden de (persoons) gegevens via een beveiligde verbinding verzonden.

  Vertrouwelijkheid
  Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij gaan zorgvuldig om met informatie die u ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot uw gegevens.

  Wij hanteren een hoog beveiligingsniveau voor uw gegevens. De gegevens worden onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook het gebouw waar de server staat is goed beveiligd.

  Waar slaan we uw gegevens op?
  We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verkrijgen en op te slaan. Om uw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

  Voor de data die buiten de EU verwerkt wordt werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen).

  Jouw rechten
  Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat we met je gegevens doen en waarom we je gegevens nodig hebben. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant te worden geïnformeerd, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens wij van u verzamelen);
  • Recht op rectificatie (alle gegevens die niet meer kloppen passen we graag aan);
  • Recht om te worden vergeten (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken);
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (indien u dat wenst, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
  • Recht van bezwaar (in sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

  Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen een maand op uw verzoek.

  Als we uw toestemming nodig hebben
  Als wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als we geen andere grondslag hebben voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken, zullen we deze gegevens niet meer gebruiken en verwijderen.

  Klachten
  Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op uw privacy gerelateerde vragen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contact
  Als u vragen heeft over dit privacy statement of uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].